Trening Umiejętności Społecznych


TUS – Trening Umiejętności Społecznych to grupowa forma pracy z osobami,
które doświadczają trudności społecznych.

Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

TUS jest treningiem celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym
środowisku.

Program zajęć jest wysoce zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników grupy, co możliwie jest dzięki diagnozie potrzeb grupy.

Obszary i zagadnienia poruszane na treningu:

  • emocje
  • normy społeczne
  • komunikacja interpersonalna
  • rozwijanie teorii umysłu
  • samowiedza i samoświadomość
  • asertywność
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  • współpracaTUS WIOSNA 2024

„Rozumiem coraz więcej” to 12-tygodniowy trening dla dzieci i młodzieży prowadzony w dwóch grupach wiekowych: grupa 1 - dla dzieci w wieku: 7-9 lat  wielkość grupy 4-6 osób oraz grupa 2 - dla młodzieży w wieku: 11-13 lat, wielkość grupy 6-8 osób. Treningi odbywają się raz w tygodniu i trwają godzinę zegarową.

GRUPA 1
Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-9 lat
Termin: wtorki godzina 17:00 – 18:00

Rozpoczęcie: 12 marca 2024
Zakończenie: 28 maja 2024

GRUPA 2
Zajęcia dla młodzieży 11-13 lat
Termin: czwartki godzina 18:00 – 19:00

Rozpoczęcie: 14 marca 2024
Zakończenie: 31 maja 2024

Miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1 (szczegóły w czasie zapisów)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
+48 603 562 219