Dlaczego uważność jest ważna


Głównym celem przyświecającym mi w tworzeniu programu uważności dla dzieci „Uważność jest ważna” było nauczenie ich takich kompetencji, których nie mają w zasadzie okazji kształcić gdzie indziej. Współczesna szkoła czyni starania aby przygotować młodego człowieka do odnalezienia się na przyszłym rynku pracy, ale na żadnym z przedmiotów nie mówi się o tym jak radzić sobie z trudnymi emocjami, stresem, napięciami i nauką koncentracji. Zrozumiałe jest też, że nie wszyscy rodzice, choć życzą swoim dzieciom jak najlepiej, czują się w tym zakresie kompetentni.

Pogląd, że dzieciństwo to beztroski czas zabaw, nauki i zrównoważonego dorastania staje się niestety coraz bardziej nieaktualny. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świat zmienił się niemal nie do poznania. Dzieciństwo niestety również uległo zmianie. Dla większości współczesnych dzieci stres stał się nieodłączną częścią życia. Dzieje się tak za sprawą oczekiwań im stawianych, wszechobecnej rywalizacji, a także bombardowaniu przez niezliczone ilości bodźców.


Dużym zagrożeniem są łatwo dostępne używki i w zasadzie nielimitowany dostęp do Internetu. Coraz częściej życie towarzyskie młodych ludzi odbywa się w świecie wirtualnym, poprzez komunikatory i tzw. media społecznościowe, gdzie rządzi brutalna rzeczywistość rynkowa określająca wartość człowieka tym co posiada, jak wygląda, a nie tym kim jest.

Postęp techniczny, komputeryzacja i informatyzacja rzeczywistości to jeden z głównych czynników w wyniku którego coraz więcej czasu spędzamy przed monitorem, dzieci niestety również. Zbyt długi czas poświęcany temu zajęciu może spowodować zakłócenia w kontaktach społecznych z rówieśnikami i zaburzać związki emocjonalne z innymi ludźmi. Ilość bodźców, z którymi styka się dziecko grając w gry i surfując w sieci jest często tak duża, że w wyniku przeładowania napięciem i emocjami staje się nadpobudliwe, ma coraz większe problemy z koncentracją, a w konsekwencji pojawiają się problemy z zachowaniem/wychowawcze.

Prędzej czy później młody człowiek będzie zmuszony samodzielnie stawić czoła wyzwaniom jakie postawi przed nim życie. Dostarczając mu, już na tym etapie życia, narzędzi, do radzenia sobie z takimi zadaniami, umożliwiamy dziecku nie tylko harmonijny rozwój, ale też dbamy o jego bezpieczną przyszłość. Praktyka uważności dla dzieci rozwija potencjał dziecka, jego intelekt oraz emocje, sprzyja budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i umacnia więź z rodzicami.


Korzyści wynikające z praktyki


Dzięki regularnym ćwiczeniom uważności Twoje dziecko:

  • nabywa umiejętność koncentrowania się i skupiania uwagi
  • uczy się panować nad emocjami
  • doskonali umiejętność samokontroli
  • nabywa/rozwija świadomość konsekwencji własnych działań
  • rozwija umiejętności radzenia sobie ze stresującymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • rozwija pewność siebie i wiarę we własne możliwości
  • uczy się wrażliwości na potrzeby innych osób
  • uczy się samo uspokajania w sytuacji gniewu, lęku i stresu
  • poznaje relaksacyjne techniki oddechowe
  • nabywa umiejętności wykonywania wybranych pozycji jogi w celu skutecznego uspokajania umysłu i odprężania ciała

„W trakcie licznych badań wykazano istnienie związku między wydłużeniem czasu korzystania z nowoczesnych technologii a skróceniem okresu koncentracji uwagi”
dr Gary Small, wykładowca psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, autor książki „iMózg: jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości”
„Dzieci , które wcześnie nauczą się rozpoznawać i kontrolować stres, będą dorastały nie tylko w zdrowiu i szczęściu, lecz będą również mniej podatne na niszczące choroby, jakie w wieku dorosłym wiążą się ze stresem”
A. D. Hart, „Twoje dziecko i stres”