Uważność jest ważna


„Uważność jest ważna”, to 8-tygodniowy program zajęć dla dzieci w wieku 8-12 lat, opracowany na bazie kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i programu MindUP.

Program obejmuje:

 • 8 spotkań raz w tygodniu, po 1 godzinie
 • wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania mózgu, higieny psychicznej oraz dobrej komunikacji
 • zestaw praktycznych ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących
 • eksperymenty i zabawy dostosowane do wieku uczestników zajęć, kształtujące postawę uważności na co dzień.

Szczegółowy program:

 • 1 tydzień: Czym jest uważność. Wprowadzenie do uważnego oddychania
 • 2 tydzień: Jak działa nasz mózg
 • 3 tydzień: Uważność na ciało
 • 4 tydzień: Uważne smakowanie i wąchanie
 • 5 tydzień: Uważne słuchanie
 • 6 tydzień: Uważne patrzenie
 • 7 tydzień: Uważny ruch
 • 8 tydzień: Uważność na myśli i emocje